Palvelut

Voitelujärjestelmät

Toimitamme Teille pitkän kokemuksemme tuomalla ammattitaidolla ja parhailla komponenteilla luotettavat voitelujärjestelmät.

Olemme onnistuneet säästämään asiakkaittemme kunnossapitokustannuksia voitelujärjestelmien hankinnan ja etenkin huoltojen osalta parhaimmillaan yli 52%.

Kehittämiemme toimintamallien ansiosta olemme yhteistyökumppaneiden kanssa auttamassa Teitä seuraavilla osa alueilla:
- Vanhojen ja uusien järjestelmien kartoitus
- Järjestelmäsuunnittelu
- Komponenttien toimitus
- Voitelukomponenttien asennus
- Putkistojen asennus
- Käyttöönotto ja säätä
- Järjestelmien huollot ja varaosat

Kiertovoitelu

Optimaalinen voitelu ja jäähdytys ovat ensiarvoisen tärkeitä asiakkaittemme laitteiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

Suunnittelemme kiertovoitelujärjestelmät asiakkaittemme vaatimien tarpeiden mukaan.
Toimittamiimme kokonaisuuksiin kuuluvat:
- Pumppauskeskukset
- Putkistot
- Virtausmittarit
- Koneikkojen valmistus
- Putkistojen asennus
- Käyttöönotot ja säädöt
- Järjestelmien huollot
- Projektointi ja asennusvalvonta

Tiivistevesimittareiden huolto

Tarjoamme tiivistevesimittareiden huollot, asennukset ja kuntokartoitukset asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Toimitamme ja asennamme myös virtausmittareille suunnitellut suojakotelot kohteissa, joissa mekaaninen lika tekee mittareista lukukelvottomia tai syövyttää ne käyttökelvottomiksi.
Panostamme toiminnassamme tiivistevesilaitteiden ennakoivaan huoltoon ja säännöllisiin tarkastuksiin varmistaaksemme tiivisteiden ja laitteiden mahdollisimman pitkän käyttöiän ja käyttövarmuuden.

Työntekijöillämme on pitkä kokemus erilaisista teollisuuden kunnossapitotöistä erityisesti paperi -ja sellutehtailta sekä kemianteollisuuden laitoksilta. Kokemuksemme ansiosta voimme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitella ja toteuttaa sujuvasti erilaisia projekteja sekä ennakoivia huoltosuunnitelmia.

Toimimme yhteistyössä tunnettujen virtausmittari valmistajien kanssa. Tämän avulla varmistamme käyttämiemme varaosien ja mittareiden laadun.

Pulssipesut

- Kustannustehokas ja turvallinen pesumenetelmä tiivistevesiverkostojen
puhdistukseen ja tiivisteiden käyttövarmuuden parantamiseen.

- Ympäristöystävällinen pesu, jossa ei käytetä kemikaaleja.

- Pulssipesu voidaan tehdä osastoimalla alueittain.
Tiivistevesiputkiston tukkeumat ja tukokset virtausmittareissa aiheuttavat tiivistevesikatkoja, niistä johtuva kuivakäynti on suurin yksittäinen syy tiivisterikkoihin.
Teemme tiivistevesiputkistojen pesuja pulssipesumenetelmällä. Pulssipesu on tehokas menetelmä, jonka etuja aiemmin käytettyihin pesutapoihin verrattuna ovat kemikaalittomuus, nopeus, työturvallisuus ja ympäristöystävällisyys.
Pesuun käyttämämme laitteisto on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä CTS Engtec Oy:n kanssa. Pulssipesulaitteemme monipuolisten säätömahdollisuuksien ja pesuohjelmien, sekä riittävän kapasiteetin ansiosta varmistamme tehokkaan pesutuloksen tiivistevesijärjestelmän koosta riippumatta.

Tyypillisesti tiivistevesiputkistoja pestään kemiallisilla ja happopohjaisilla pesuaineilla, jotka jo itsessään aiheuttavat työntekijöille roiskevaaroja. Tämän lisäksi kemialliset pesuaineet vaativat useiden tuntien vaikutusajan irrottaakseen likaa putkistosta. Tämän takia myös laitosten tuotantokatkokset ovat pidempiä. Pahimman ongelman työturvallisuuteen aiheuttaa kuitenkin happopesuaineiden reagointi lipeän kanssa. Nämä yhdistelmät muodostavat mm. vaarallista rikkivetyä, joka jo pieninä pitoisuuksina aiheuttaa rikkivetyhälytyksen ja työt on pakko keskeyttää tuuletuksen ajaksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Pulssipesua käytettäessä tällaisia ongelmia ei ole.

Pulssipesu on myös riskitön menetelmä laitoksilla, joissa jätevesiä puhdistetaan bakteerikantaan perustuvalla menetelmällä. Liian vahvana seoksena jätevesilaitokselle saapuva kemiallinen pesuaine voi tappaa bakteerikannan ja pahimmillaan aiheuttaa pitkiä tuotantoseisakkeja ja tuntuvia taloudellisia menetyksiä.

Pulssipesu on mahdollista toteuttaa hyvällä etukäteis-suunnitelulla koskemaan esimerkiksi kokonaista sellutehdasta tai osastoida pienemmälle alueelle, jossa tiivisteveden laadun kanssa ilmenee ongelmia. Osasto kohtaisia pesuja pystytään tekemään myös lyhyiden käyttökatkojen aikana, tämä mahdollistaa kokonaisten tehtaiden tiivistevesijärjestelmien puhdistuksen useammassa erässä lyhyiden tuotantoseisakkien aikana. Tiivistevesimittareiden huollot pystytään tekemään turvallisesti samaan aikaan pesun kanssa.

Tiivisteiden ja laitteiden kuntokartoitukset

Teemme tiivisteiden ja laitteiden kuntokartoituksia, joiden perusteella asiakkaamme voivat valmistautua tuleviin huoltoseisakkeihin ja tarpeellisiin tiivisteiden vaihtoihin ajoissa.

Tiivisteiden kuntokartoitus tehdään käynnin aikana, jolloin tarkastetaan tiivisteiden kunto, mahdolliset vuodot ulos tai prosessiin päin sekä tarkastellaan tiivistevesiputkiston kunto, vedenlaatu sekä virtausmittareiden yleinen kunto.

Kartoitus on hyvä tehdä ajoissa noin kaksi kuukautta ennen varsinaista huoltoseisakkia, jotta asiakkaalla ja tiivistetoimittajilla on aikaa tilata ja tehdä, sekä toimittaa tuotteet ajoissa. Kuntokartoituksen yhteydessä voimme asiakkaan kanssa arvioida tarvittavia toimenpiteitä liittyen tiivisteiden vaihtotarpeisiin- laitteiden kriittisyys huomioiden.
Kartoituksessa arvioimme kokonaisuutta ja kerromme kehitys ideoita käyttövarmuuden parantamiseksi.

Kuntokartoitus raportoinnin haluamme tehdä vastaamaan todellista asiakastarvetta.
Voimme siis yhteistyössä miettiä mikä on asiakkaalle tarpeellista tietoa, jota he tarvitsevat ja voivat toiminnassaan tehokkaasti hyödyntää.

Devitec Oy

Devitec Oy
Saarikonlenkki 4
40950 Muurame
Heikki Klasila
voitelujärjestelmät, projektointi
Puh: 0400 – 647 381
Harri Hulkkonen
tiivistevesijärjestelmät
Puh: 050 - 324 0594

etunimi.sukunimi@devitec.fi